Cennik

1 Prowadzenie i rozliczanie Ryczałtu: od 200,00 zł
2 Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów: od 300,00 zł
3 Prowadzenie Księgi Handlowej: od 1.500,00 zł
4 Obsługa płacowo-ubezpieczeniowa :
za właściciela 10,00 zł
za każdą umowę o dzieło lub zlecenie 20,00 zł
za każdego pracownika:
do 5 osób 28,00 zł
do 10 osób 25,00 zł
powyżej 10 osób 22,00 zł
5 Obsługa BHP:
za każdego pracownika12,00 zł
za każdego ucznia10,00 zł
6 Obsługa kadrowa:
za każdego pracownika12,00 zł
za każdego ucznia6,00 zł
7 Ochrona środowiska (półrocznie):
za każdy samochód50,00 zł

Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Podane ceny są cenami orientacyjnymi netto i podlegają negocjacji.