Rozliczanie dotacji UE

Instytut Przedsiębiorczości PRYMUS ma w swojej ofercie kompleksową obsługę rozliczeniową realizowanych przez Państwa projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współpraca z nami obejmuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie, sporządzenie budżetu projektu, jego rozliczanie oraz pełną obsługę księgową.

Nasze działania skoncentrowane są na rozliczaniu finansowania z następujących programów:

  • Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka