Księgi handlowe

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Plany kont,
 • Rozrachunki z kontrahentami,
 • Prowadzenie rejestrów VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE,
 • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od osób prawnych,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego firmy, deklaracji CIT,
 • Rozliczanie dotacji UE,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

Podatkowe księgi przychodów-rozchodów:

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie rejestrów VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE,
 • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Rozliczanie dotacji UE,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

Rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej:

 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • Prowadzenie rejestrów VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, VAT UE,
 • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • Współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej.

Kadry i płace:

 • Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno - prawnych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych,
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne,
 • Sporządzanie deklaracji rocznych PIT11, PIT-40, PIT-4R
 • Sporządzanie deklaracji PFRON,