Oferujemy szkolenia w takich obszarach jak:

Przedsiębiorczość, zakładanie działalności gospodarczej Podatki dochodowe, podatek VAT, księgowość, rachunkowość, Zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, kadry, BHP, Umiejętności interpersonalne, komunikacja, Sprzedaż, negocjacje, marketing, PR, obsługa klienta Pozyskiwanie funduszy unijnych

W zależności od wybranego zakresu tematyki oraz potrzeb klienta IP PRYMUS realizuje szkolenia jednodniowe, jak i kilkudniowe. Szkolenia odbywają się na terenie Krakowa. Na życzenie klienta organizujemy szkolenia wyjazdowe.

Proponowane tematy szkoleń:

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – dostosowanie polskiego ustawodawstwa gosp. do przepisów unijnych.
 • Przepisy podatkowe.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości.
 • Zmiany w ustawie o VAT.
 • Obowiązki rejestracyjne i rozliczeniowe ZUS.
 • Zasady rejestracji działalności gospodarczej i aspekty prawne jej prowadzenia.
 • Optymalizacja rozwiązań podatkowych.
 • Nowoczesne systemy wspierające zarządzanie w firmie.
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej – fundusze wspierające sektor MSP.
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności gospodarczej.
 • Promocja działalności gospodarczej.
 • Marketing – koło napędowe firmy.
 • Właściwa gospodarka finansowa w firmie.
 • Zarządzanie zasobami małej firmy.
 • Wybierz proaktywność i kreatywność. Kreowanie postaw przedsiębiorczych.
 • Psychologiczne aspekty skutecznego działania przedsiębiorcy.
 • Negocjacje i mediacje w biznesie.
 • System pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym, rodzinie i dziecku – podejście sieciowe.
 • Szkolenie z zakresu obsługi komputera wraz z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych.
 • kurs księgowości komputerowej.
 • Kurs komputerowy z elementami księgowości i obsługą urządzeń biurowych.
 • Szkolenie sprzedawca
 • Czy pomoc społeczna może być dobra… w mediach?
 • Szkolenie BHP
 • e-podpis, e-podania w urzędach
 • Biuletyn Informacji Publicznej jako element polityki informacyjnej instytucji
 • Z mediami za pan-brat. Czyli jak się nie dać i jeszcze poprawić swój wizerunek