Kreatywne Warsztaty Przedsiębiorczości XLX®

Kreatywne Warsztaty Przedsiębiorczości XLX® to gra strategiczno-ekonomiczna prowadzenia własnej firmy w jej początkowym okresie istnienia. Warsztaty XLX® zostały zaprojektowane w celu praktycznej nauki przedsiębiorczości, głównie wśród młodzieży szkolnej i studentów. Ale metoda XLX® może być również używana w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. XLX® pomaga młodym ludziom zrozumieć i rozwinąć ich potencjał przedsiębiorczości, nauczyć ich w jaki sposób radzić sobie z problemami początkującej firmy oraz stworzyć nowe pokolenie aktywnych przedsiębiorców.

IDEA

Warsztaty XLX® symulują powstanie nowego przedsięwzięcia w oparciu o pomysł, który wygenerują członkowie zespołu. W Warsztatach bierze udział kilka zespołów (najczęściej 4), a każdy z nich to grupa potencjalnych młodych przedsiębiorców konkurujących ze sobą o uzyskanie dofinansowania na rozwój swojej firmy. W trakcie zajęć drużyny mogą korzystają z doradztwa ekspertów, służących fachową pomocą i oceniających realność przedsięwzięcia. Wygrywa drużyna, która przekona inwestorów do swojego pomysłu i otrzyma dofinansowanie, o które się starała.

CEL WARSZTATÓW

  • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia własnej firmy,
  • rozwijanie zdolności twórczego myślenia (znajdowanie niekonwencjonalnych i nowatorskich rozwiązań),
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania optymalnych decyzji biznesowych,

Dzięki Warsztatom XLX® ich uczestnicy uczą się rozwijać swoje talenty przedsiębiorcze oraz planować strategię własnej działalności gospodarczej. Nabywają umiejętności realnej i obiektywnej oceny własnego pomysłu na biznes. Uczą się przekształcania pomysłu w konkretny, realny biznes plan.

Warsztaty XLX® to ekscytująca zabawa i pouczające doświadczenie. W ciągu jednego dnia uczestnicy mają szansę posiąść wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim motywację do założenia własnego biznesu.

EKSPERT

Eksperci biorący udział w Warsztatach to przedsiębiorcy-praktycy, posiadający długoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Uczestnictwo ekspertów jest niezbędne do przeprowadzenia XLX®, gdyż posiadają oni szeroką wiedzę i przekazują cenne uwagi. Udział w Warsztatach XLX® zapewnia młodym ludziom niepowtarzalną możliwość na skonfrontowanie pomysłu na biznes z bogatym doświadczeniem aktywnych przedsiębiorców.

Rola ekspertów konsultantów

Podczas całej symulacji eksperci dostępni są jako doradcy. Drużyny mogą korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, aby jak najlepiej opracować koncepcję swojego przedsięwzięcia.

Rola ekspertów asesorów

Każda runda Warsztatów musi zostać oceniona. Drużyna, po zakończeniu rundy, przedstawia swoją pracę, a następnie ekspert wygłasza opinię i podaje ocenę punktową, która jest wpisywana do tabeli wyników. Tabela ta zestawia postępy zespołów i stwarza otoczenie rywalizacji (konkurencyjności).

NAUKA

Uczestnicy Warsztatów wcielają się w rolę początkujących przedsiębiorców. Posiadając pewną wiedzę i umiejętności, muszą poradzić sobie z własnym pomysłem na biznes. W trakcie Warsztatów każda z grup traktowana jest jako początkująca firma w pierwszych 4 miesiącach jej istnienia. Uczestnicy uczą się przedsiębiorczości poprzez rozwijanie pomysłu na biznes, pod okiem przedsiębiorców praktyków.

DOŚWIADCZENIE

Dzięki zastosowanej symulacji, uczestnicy doświadczają tworzenie własnej (na razie wirtualnej) firmy. Pracują pod presją czasu i zagrożenia utratą finansów. Czasem muszą się zmierzyć z nieoczekiwanymi sytuacjami. Trenują swoje umiejętności pracy w grupie, a przy okazji uczą się podejmować biznesowe decyzje. Współzawodnictwo z innymi drużynami jest dla nich wyzwaniem, by być jak najlepszym i ambitnie dążyć do wyznaczonego celu. Dzięki uczestnictwu w XLX® można rozwinąć swoją wiedzę dotyczącą marketingu, finansów i zarządzania firmą oraz umiejętności wykorzystywania swoich zasobów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.